01 เมษายน 2563

ซีพี โฟตอน จัดเต็มให้คุณมากกว่า

ดาวน์โหลดเอกสาร

เงื่อนไขการรับประกัน

1. รถที่ได้รับสิทธิ์การรับประกัน

 • • บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด รับประกันรถที่ผลิต หรือ จำหน่ายโดย บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด หรือ ผู้จำหน่าย ซีพี โฟตอน ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

 2. ระยะเวลาการรับประกันตัวรถ

 • นับจากวันส่งมอบรถบรรทุกหัวลากให้กับลูกค้าโดยมีระยะเวลาการรับประกันกำหนด 6 ปี หรือระยะทางที่รถวิ่ง 800,000 กิโลเมตรแรก แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนและมีการสั่งซื้อรถจากบริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น (นับจากวันที่ในเอกสารใบเสร็จการสั่งรถบรรทุก)

 3. ขอบเขตการรับประกัน

 • บริษัทฯ จะจัดหา หรือซ่อมแซมส่วนประกอบของรถบรรทุกหัวลากเฉพาะส่วนที่บริษัทฯ ได้ยอมรับในความบกพร่องของวัสดุ หรือ ฝีมือการประกอบเท่านั้น
 • เมื่อบริษัทฯ ได้ยอมรับความชำรุดบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการประกอบในรายการใด บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซม ปรับแต่ง หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ที่ชำรุดบกพร่องนั้นให้ โดยไม่คิดราคา รวมทั้งไม่คิดค่าบริการในการเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบนั้นด้วย (ยกเว้นค่าวัสดุสิ้นเปลือง ไส้กรองต่างๆ ผ้าเบรก และผ้าคลัตช์ เป็นต้น)

4. ข้อปฏิบัติเพื่อรักษาสิทธิ์การรับประกัน

 • การใช้บัตรฟรีค่าแรงเพื่อตรวจเช็กตามระยะ จำกัดอยู่ภายในระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนด แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน
 • การนำรถยนต์เข้าตรวจเช็กตามระยะทางที่ศูนย์บริการมาตรฐาน ซีพี โฟตอน ที่มีรายชื่ออยู่ในคู่มือการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์ ซีพี โฟตอน จะได้รับการยกเว้น
  การเรียกเก็บค่าแรงตรวจเช็กตามรายการ ที่ระบุในบัตรฟรี 4 ครั้ง คือ การตรวจเช็กที่ระยะ 5,000 กม. หรือ 3 เดือน/ 40,000 กม. หรือ 12 เดือน/ 80,000 กม.
  หรือ 24 เดือน และ 120,000 กม. หรือ 36 เดือน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน ลูกค้าต้องนำรถบรรทุกเข้าซ่อมบำรุง และตรวจเช็คระยะ ตามตารางซ่อมบำรุง
  รักษาตามมาตรฐาน ซีพี โฟตอน ณ ศูนย์บริการ ซีพี โฟตอน ทั่วประเทศ หากไม่ปฎิบัติตามตารางซ่อมบำรุงรักษาตามมาตรฐาน จะถือว่าเป็นการสิ้นสุด ระยะประกัน 

 

รายละเอียดต่างๆ ของภาพที่ปรากฎอยู่ในเอกสารนี้อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ และอาจมีจุดแตกต่างจากรถที่จำหน่ายในประเทศทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว จำนวน 24 แห่ง และอีก 6 แห่งอยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งภายในปี 2564

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ คุกกี้