“ซีพี โฟตอน” จับมือ “ปัญญาภิวัฒน์” สนับสนุน 'Work-Based Education'

18 มีนาคม 2565
“ซีพี โฟตอน” จับมือ “ปัญญาภิวัฒน์”  สนับสนุน 'Work-Based Education'

“ซีพี โฟตอน เราพร้อมที่จะสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เพราะการศึกษาและประสบการณ์เป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ ผ่านมา บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด ผู้นำเข้า จำหน่ายและให้บริการรถเพื่อการพาณิชย์แบรนด์ ซีพี โฟตอน แต่เพียงผู้เดียว พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของสถาบันฯ ในการจัดทำโครงการความร่วมมือ “ทวิภาคี” สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงกับการทำงาน โดยนักศึกษาจะได้รับการเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงานจริงในองค์กร พร้อมกับการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงในตลาดรถเพื่อการพาณิชย์กับทางบริษัทฯ และเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายฯ ซีพี โฟตอน โดยเฉพาะด้านช่างเทคนิค และการจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงโครงการอื่น ๆ อีกหลากหลายโครงการ ที่จะยกระดับมาตรฐานในอุตสาหกรรมรถเพื่อการพาณิชย์เมืองไทย ให้อยู่ในระดับ ‘Best in Class’ และมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ในลักษณะ “การเรียนรู้ ควบคู่กับการปฏิบัติงาน” หรือ “Work-based Education” ตามรูปแบบโครงการแนวทางการเรียนรู้จากปประสบการณ์จริงของสถาบันปัญญาภิวัฒน์ที่เน้นการศึกษาและวิจัยทางด้านธุรกิจค้าปลีก เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยที่ผ่านมาสถาบันได้ผลิตบัณฑิตใหม่เข้าทำงานในสถานประกอบการกลุ่ม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสถานประกอบการอื่น ๆ ทั้งในและนอกเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ทางบริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด มีความยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนคนรุ่นใหม่ แนวคิดใหม่ นวัตกรรมใหม่ และเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงการศึกษาของประเทศไทยให้พัฒนาสู่ระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

“ซีพี โฟตอน รถบรรทุกและรถบัสคุณภาพระดับ ‘Best in Class’ จาก...ซีพี ”

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ คุกกี้